jarmark średniowieczny

W dniach 6 i 7 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach oraz w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie odbyło się wydarzenie pn. "Jarmark Średniowieczny".

"Jarmark Średniowieczny" jest inicjatywą władz oraz mieszkańców Gminy Nowosolna i jest bezpośrednio związany z odbudową grodziska wczesnośredniowiecznego...

Czytaj więcej...

GRODZISKO

Grodzisko w Starych Skoszewach jest najstarszym odkrytym w Polsce środkowej ośrodkiem administracji.

Galeria

JARMARK

Występów uczniów, prezentacja makiety, prelekcja dotycząca grodziska skoszewskiego.

Galeria

JARMARK

Pokazy walk rycerskich i życia w średniowieczu. Potrawy inspirowane średniowiecznym jadłem.

Galeria

Zobacz również

Program jarmarku

Program wydarzeń na I Jarmarku Średniowiecznym w Starych Skoszewach i Plichtowie.

Czytaj więcej...

Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego

Gmina Nowosolna wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o wsparcie realizacji projektu pn. "Jarmark średniowieczny jako wstęp do odbudowy grodziska w miejscowości Stare Skoszewy" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie artykuły

 


Wydarzeniu patronuje

Wojewoda Łódzki - Pani Jolanta Chełmińska


 

 

Jarmark Średniowieczny

jako wstęp do odbudowy

grodziska w miejscowości Stare Skoszewy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013